valkenburg dem colorramp edited

Veranderende wereld

De wereld om ons heen verandert continue en evolueert steeds sneller. Beslissingen worden steeds ingewikkelder, maar moeten wel steeds sneller genomen worden. Van de beslissingsnemers verwachten we dan ook een daadkrachtig optreden. Dat kan alleen als de informatie die zij ter beschikking hebben compleet en actueel is.   

Georuimtelijke Intelligentie

Geografische Informatie moet daarom ook steeds meer veranderen en zo actueel mogelijk gehouden worden. Daarnaast evolueert Geografische Informatie in Georuimtelijke Intelligentie. Verschillende bronnen worden samengevoegd in een ruimtelijk model, om tot een juiste, goed onderbouwde, beslissing te komen. Aangezien de meeste beslissingen van invloed zijn op een locatie ergens op de aarde (op een bepaald moment), worden analyses gemaakt en antwoorden geformuleerd op basis van Georuimtelijke Informatie.

Drie dimensies

Het samenvoegen van grote hoeveelheden data in bruikbare en gebruiksvriendelijke producten is niet altijd even eenvoudig. Het resultaat hangt sterk af van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens. Vaak ook is niet de juiste technologie en infrastructuur aanwezig om de ruwe data om te kunnen zetten in een bruikbare (3D) kaart.

3D Visualisaties helpen organisaties om hun omgeving en infrastructuur beter te interpreteren en meer informatie te halen uit de beschikbare data. Met het juiste gebruik van 3D informatie profiteert niet alleen de Geografische afdeling van actuele data, maar kunnen ook andere (interne) afdelingen gebruik maken van deze bron van informatie.

 Bijvoorbeeld bij gemeentelijke organisaties (maar niet uitsluitend):

 •  de gemeentelijke belastingen (WOZ), 
 • de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, 
 • de beheerder groenvoorziening, 
 • waterbeheer, 
 • stedelijke infrastructuur en 
 • de diensten binnen de Openbare Orde en Veiligheid
.... ......     

Het verschil tussen geografische en georuimtelijke informatie.

Tot voor kort waren er nog weinig mogelijkheden om geogerelateerde informatie in drie dimensies weer te geven. De geografische informatie werd getoond op een plat vlak (geografie = studie van het aardoppervlak). Het afbeelden van de oppervlakte was meestal voldoende.

De wereld om ons heen is driedimensionaal. Onder en boven het grondoppervlak veranderen ook een heleboel elementen. Deze elementen zijn echter van cruciaal belang bij het nemen van beslissingen, maar worden vaak over het hoofd gezien in een 'platte kaart'. De hoogte- en dieptewaarden (Z-level) worden weergegeven in een driedimensionaal beeld.

Om het verschil duidelijk te stellen tussen het 'platte vlak' en een driedimensionaal beeld (en bijbehorende geo-informatie) spreken wij liever over geografische informatie wanneer het 'platte informatie' betreft en georuimtelijke informatie wanneer er beslissingen genomen kunnen worden in ruimtelijke modellen.

          ......   

Ontzorgen

Geohuis is een dienstverlenende organisatie in de georuimtelijke industrie. Wij halen meer informatie uit bestaande (raster-)data en ontzorgen organisaties, door tijd- en capaciteitrovende rekenprocessen voor u uit te voeren. Wij zijn softwareleverancier onafhankelijk en zorgen ervoor dat de dataproducten die wij voor u verzorgen, conform uw dataspecificaties worden geleverd.

Door u deze oplossingen op maat aan te bieden, kunt u gebruik blijven maken van uw huidige soft- en hardware. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten en uw dienstverlening binnen uw eigen organisatie.

De deelprocessen die wij voor u kunnen verzorgen zijn o.a.:

 • Een hoogtemodel 
 • Een mutatiebestand uit twee hoogtemodellen (voor o.a. de BAG/BGT)
 • Een puntenwolk uit stereoluchtfoto's
 • Mutatiesignaleren en classificeren

Daarnaast leveren wij:

 • 3D stadsmodellen op projectbasis
 • Hoge resolutie 360-graden foto's

linkedin logo  twitter logo  facebook logo  email logo